بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 558 KB

تعداد صفحات : 63

بازدیدها : 710

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

مقدمه

یکی از عواملی که در اثر بخشی و کارایی(بهره وری) کارکنان ناجا تأثیر زیادی دارد،شخصیت و ویژگی های مربوط به شخصیت است. نیروی انسانی هر سازمانی با ارزش ترین سرمایه آن سازمان محسوب می شود استفاده بهینه از این نیروی با ارزش نه تنها موجب افزایش کارایی می شود ، بلکه پیشرفت و رشد فرد و سازمان را نیز در برخواهد داشت؛ بنابراین توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که از اهمیت خاصی برخوردار است . بررسی و توجه

به ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با جنبه های مختلف از جمله باورهای دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که نظریه پردازان برجسته ای نظیر: پارسو، هالند، و سوپر مطرح نموده اند که توجه به صفات و ویژگی های شخصیتی افراد می تواند موجب رضایت شغلی فرد و کارایی وی در سازمان شود .ضرورت و اهمیت این موضوع درسازمان ناجا می تواند در بحث جذب و استخدام و همچنین در برنامه ریزی های آموزشی(نگهداشت منابع انسانی) تأثیر بسزایی داشته باشد و تاحدی نواقص موجود دراین زمینه را برطرف کند.

نگاهی به زندگی انسانها نشان می دهد که تنها بهره هوشی نشان دهنده موفقیت فرد در زندگی نیست در واقع بهره هوشی (IQ) نمیتواند پیش بینی کند که فرد در فراز و نشیبهای زندگی چه واکنشی نشان می دهد. در مقاطع مختلف چگونه تصمیم گیری می کند، اطلاعات اجتماعی او در چه حدی است و بطور کلی نمی توان گفت بهره هوشی بالا تضمین کننده موفقیت، رفاه، موقعیت اجتماعی مناسب و احساس رضایت فرد از زندگی است. در واقع هوش هیجانی توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است.هوش هیجانی یک توانمندی عالی است که مشخص می کندچگونه می توانیم ازسایرمهارتهای خودازجمله بهره هوشی به بهترین صورت استفاده کنیم (مایر و سالووی، 2000ف نقل از غنایی، 1383).اصولاً هر رفتاری باید جنبه عاطفی داشته باشد که به وقوع بپیوندد. رفتار از انگیزه برمی خیزد. انگیزه بدون هیجان و عاطفی، از نیروی لازم برحرکت و رهگشایی و نیز از جهت مندی مطلب برخوردار نخواهد بود.

موفقیت در زندگی بسته به این است که فرد بتواند به تجارت هیجانی خود و دیگران بیاندیشد و متقابلاً قادر باشد به استدلالهایی که عقل در مورد یک شخص و یا یک موقعیت ترسیم می کند پاسخ هیجانی سازش یافته ای بدهد افراد در این مهارتها با هم متفاوتند به عبارت دیگر افراد در توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران و نظم بخشیدن را به آنها و توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی برای برانگیختن یک رفتار سازش یافته با هم تفاوت دارند. این توانایی ها در چارچوبی به نام " هوش هیجانی" سازمان یافته اند.(مایرو و وایتر ، 2003، نقل از غنایی، 1383). تعریف رسمی و پیشنهاد در مورد اندازه گیری هوش هیجانی برای اولین بار در مقالة سالووی و مایرو (1990) مطرح شد. هوش هیجانی نمایندة تشخیص ارزیابی و بیان هیجانی ما به نحوه صحیح و سازش کارانه می باشد. هوش هیجانی پذیرایی که بیشتر با انسان مأنوس بوده قدرت درک بهتر دنیای درون خویش و دیگران را به او بخشید تا درموقعیتهای مناسب با دریافت احساس دیگری با او همدلی کند و احساس او را از جهان پدیداری دریافت کند. این همدلی و هم حسی از توانمندی های منتسب به هوش هیجانی است که با فراهم کردن زمینه مناسب برای رفتارهای جامعه پسند، نوع دوستی و رفتارهای امدادی را توسعه می بخشد(مارنی ، 1999نقل از غنای، 1383). می توان با نگرش به جلوه های هوش هیجانی از چشم اندازی دیگر، ارتباط آن را با سایر بخشهای شخصیت آدمی دریافت هوشمندی هیجانی و عاطفی با اعطای قدرت خودشناسی و خود کنترلی بهینه، موجب می شود با خلق دنیای خویش، در انتخاب موقعیت های زندگی آزادانه عمل کنیم(ماتیوس، و ولز، 2000 نقل از غنایی 1383). هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب می شود که با او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها، به شرایط تحویل شده یا موقعیتهای اجباری پاسخ های جرأت آمیز از ساخت وجودی خویش دفاع کند (گلمن، 1998. نقل از غنایی 1383). هوش هیجانی از یک طرف فرد را قادر می سازد که با ورود به دنیای درون و شناخت مؤلفه های مربوطه خود را بپذیرد. از سوی دیگر با به فعالیت رساندن مؤلفه های مذکور استقلال خود را در انتخاب و انجام رفتارهای بطور سنتی حفظ نماید(استرنبرگ، 2002. نقل از غنایی 1383).هوش هیجانی در افراد میتواند از ابعاد شخصیتی فردی نیز نشات بگیرد.   یكی از تلاش‌های اساسی روان‌شناسان شخصیت در قرن بیستم، تلاش برای پایه‌گذاری مدل ساختاری بهینه‌ای برای صفات شخصیتی بود. در طی دو دهه اخیر توافقی نسبی حاصل شده كه شخصیت می‌تواند در پنج بعد خلاصه شود كه این به پنج عامل بزرگ معروف شد (لی  و همكاران، 2005).

این پنج عامل دارای برچسبهای برونگرایی ، توافق پذیری ، باوجدان بودن ،ثبات هیجانی  دربرابر روانرنجوری و گشود گی در برابر تجربه (خردمندی /تخیل )هستند.

   در سالهای اخیر پژوهشگران با بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از خودگزارش دهی یا گزارش همسالان، به طور شگفت انگیز دریافتند كه نتایج به دست آمده با شش عامل سازگاری دارد. این نتایج از زبان‌هایی نظیر هلندی، زبان فرانسوی، زبان آلمانی، زبان مجارستانی، ایتالیایی، كرهای و لهستانی به دست آمدند (آشتون  و همكاران، 2004).حال پژوهشگر با توجه به تاثیرات هوش هیجانی و ابعاد شخصیتی افراد در پی دستابی به بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح می باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید