تحقیق ناهنجاری های جسمانی و اصلاح آنها

تحقیق ناهنجاری های جسمانی و اصلاح آنها تحقیق ناهنجاری های جسمانی و اصلاح آنها

دسته : تحقیق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 95 KB

تعداد صفحات : 122

بازدیدها : 959

برچسبها : ناهنجاری اندامی حرکات اصلاحی ستون فقرات

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق بررسی ناهنجاری های جسمانی (وضعیت بدنی نامناسب) و حرکات اصلاحی آنها

تحقیق بررسی ناهنجاری های جسمانی (وضعیت بدنی نامناسب) و اصلاح آنها

تعریف مفاهیم

تعریف حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می شود که انجام آنها، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در آنها، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می شود.

در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است، حرکات ورزشی - اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است.

خط ثقل

خطی فرضی است که از مرکز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجی عبور می کند خط ثقل بدلیل تاثیر در وضعیت تعادل بدن از جایگاه ویژه ای در مطالعه و ارزیابی برخوردار است.

مرکز ثقل یا مرکز جاذبه بدن

مرکز جاذبه بدن در جلو مهره دوم خارجی قرار دارد و از محل تلاقی سه صفحه اصلی آناتومیکی حاصل می شود که این صفحات عبارتند از صفحه تاجی، صفحه سهمی و صفحه افقی (عرضی).

در ناحیه ای که این سه صفحه یکدیگر را قطع می کنند برآیند نیروهای وارده صفر است. در صورتیکه اختلالی در ساختار بدون بوجود آید مرکز ثقل از محل خود جابجا شده و باعث وارد شدن فشارهای غیر طبیعی به بدن می شود.

صفحه شطرنجی

چهارچوبی است که از وسط آن خط شاقولی عبور داده شده و عرض و طول آن قیطان های نازکی به فاصله 5 سانتی متر از یکدیگر قرار دارند، با استفاده از این وسیله و تست مربوطه به آن به نام نیویورک می توان بسیاری از ناهنجاریهای ساده اسکلتی را تشخیص داد.

خط شاقولی

خطی است که در وسط صفحه شطرنجی قرار دارد و با تنظیم آن بر نقاط شاخص بدن، تغییر شکلهای وضعیتی بدن را می توان تشخیص داد.

وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی و غیر طبیعی (هنجار و ناهنجار)

منظور از این دو واژه انطباق وضعیت بدنی فرد با معیارهای استاندارد است. طبیعی به معنای همسانی وضعیت بدنی با معیارهای موجود در منابع علمی، و غیر طبیعی به معنای تفاوت وضعیت بدنی با این معیارها است به عبارت دیگر غیر طبیعی به معنای تفاوت آزمودنی با تست نیویورک و معیارهای موجود زیبایی شناسی است.

وضعیت بدنی استاندارد (شاخص)

نوعی از وضعیت بدنی است که حداقل مقدار فشار و کشیدگی ( استرس واسترین ) را بر مفاصل و عضلات فرد وارد کرده و حداکثر کارائی بدنی را به همراه دارد کمترین میزان مصرف انرژی و جلوگیری از بروز خستگی زودرس و عدم اختلال عملکرد ارگانهای داخلی و کلیه بخش های بدن، آمادگی برای انجام حرکات مختلف و در نهایت عملکرد مناسب بدن از مزایای این وضعیت است.

این وضعیت بیش از آنکه یک وضعیت متداول باشد یک وضعیت ایده آل است و در آن مرکز ثقل بخشهای مختلف بدن مانند سر، بالا تنه، لگن خاصره و پا در یک راستا قرار می گیرند و مقدار نیروی اعمال شده توسط عضلات بدن در مقابل فشار جاذبه به تعادل رسیده بگونه ای که فرد کمترین میزان مصرف انرژی را در آن وضعیت دارد.

ارگونومی

تعریف ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه ارگو به معنی کار و (نومی) به معنی قاعده و قانون مشتق شده است و در لغت به معنای قوانین طبیعی کار است. مهندسی فاکتورهای انسانی نام مترادف دیگری است که به علت تعریف مفهومی ویژه ارگونومی به آن اطلاق می شود، طبق تعریف به جای تناسب انسان با کار، ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان، هدف از این علم بهبود نحوه انجام کار، روش های انجام کار، و وسایل کار و منطبق کردن آنها با خصوصیات بدن و روان انسان است.

فهرست مطالب تحقیق

تعریف مفاهیم

1- حرکات اصلاحی

2- خط ثقل

3- مرکز ثقل

4- صفحه شطرنجی

5- خط شاقولی

6-هنجار و ناهنجار

7- وضعیت بدنی استاندارد

8- تعریف ارگونومی

9- تست نیویورک

مزایای وضعیت بدنی مطلوب

علائم و نشانه های قابل رویت وضعیت بدنی نامطلوب

عواض وضعیت بدنی نامطلوب

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب یا پاسچر ضعیف

رهنمودهایی برای بهبود پاسچر یا وضعیت بدنی

عدم تعادل عضلانی

ساختار ستون فقرات و اندامها

سیستم اسکلتی انسان

اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن

نحوه شکل گیری ستون فقرات

ساختار ستون فقرات

میزان استقامت ستون فقرات

استفاده از شاخص دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات

بررسی تعامل عضلات، مفاصل و خط ثقل بدن

استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاریهای بدن

ناهنجاریهای شایع ستون فقرات

سرکج

سربجلو

پشت کج

نحوه اندازه گیری طول اندامهای تحتانی

ارزیابی لگن

پشت گرد

کمر گود

تست کوتاهی عضلات سوئز خاصره ای

تست کوتاهی عضلات چهار سر ران

تست کوتاهی عضلات همسترینگ

نحوه اندازه گیری قوس کمر

پشت تابدار

کمر صاف

پشت صاف

کمرصاف

پشت صاف

کتف بالدار

ناهنجارهای شایع اندام تحتانی

اهمیت بررسی ناهنجارهای اندام تحتانی

زانوی ضربدری

تست کوتاهی عضله کشنده پهن نیام

زانوی پرانتزی

زانوی خم

زانوی عقب رفته

پای چرخیده به داخل

پای چرخیده به خارج

پای واروس

کف پای صاف

کف پای گود

شست کج

انگشت چکشی

انگشت چنگالی

ناهنجاریهای شایع اندام فوقانی

اهمیت بررسی ناهنجاریهای اندام فوقانی

شانه نامتقارن

افزایش زاویه حمل (کوبیتوس و الگوس)

کاهش زاویه حمل (کوبیتوس واروس)

انگشت گردن قویی

انگشت جا تکمه ای

اصول ارگونومی در وضعیتهای نشستن ایستادن - خوابیده - حمل اشیاء

روش نوین در ارزیابی ناهنجاریهای ستون فقرات

ارزیابی ناهنجاریهای جسمانی با استفاده از نرم افزار حرکات اصلاحی

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید