مقاله نقش مالیات بر صادرات و واردات در تجارت بین الملل مقاله نقش مالیات بر صادرات و واردات در تجارت بین الملل

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : word

حجم فایل : 35 KB

تعداد صفحات : 26

بازدیدها : 317

برچسبها : دانلود مقاله مالیات واردات تجارت بین الملل

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

مقاله نقش مالیات بر صادرات و واردات در تجارت بین الملل

دانلود مقاله بررسی نقش تعرفه مالیات بر صادرات و واردات کالا در تجارت بین الملل

مقاله تحقیقاتی بررسی تجارت بین الملل و نقش مالیات در صادرات و واردات بین المللی

كاربردهايي در تجارت بين الملل

در اين مقاله مي توانيم نظرات خود را طوري تعميم دهيم، كه شامل اقتصادهاي باز هم بشود. دراين جا مي خواهيم اثر تعرفه ( ماليات بر واردات كالا )را بررسي كنيم. مي خواهيم ببينيم چه كسي منفعت مي برد وچه كسي متضّرر مي شود، و آيا منافع وضع تعرفه اززيانهاي آن بيشتر است يا نه؟ ابتدا با تحليل اثرات تعرفه آغاز مي كنيم. اثرات وضع تعرفه اساسا به اين بستگي دارد كه آيا كشور وضع كننده تعرفه كشوري بزرگ است يا كوچك. اگر كشوري كوچك باشد رفتار اهالي آن نمي تواند ساختار قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قرار دهد يعني اين كشور گيرنده قيمت است. به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق مي افتد (حتي بروز يك خشكسالي)، اثر كمي روي قيمت جهاني گندم دارد. اما اگر كشوري در بازار كالاي مورد نظر، كشوري بزرگ به حساب آيد ( چه به عنوان خريدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام و رفتارش مي تواند قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قراردهد. به عنوان مثال اگر آمريكا روي قهوه محدوديت وارداتي وضع كند قيمت نسبي قهوه را به طور اجتناب ناپذيري كاهش مي دهد. بنابراين بزرگ رابطه مبادله متغيّري دارد. در اين نسبت قيمت كالا(ها)ي صادراتي به قيمت كالا(ها)ي وارداتيش متغّير است. دراين مورد چه بسا وضع تعرفه در مقايسه با مورد كشور كوچك، باصرفه تر باشد. بنابراين در ابتدا اثر تعرفه ايي را كه از جانب كشوري كوچك وضع مي شـود تحلـيل مي كـنيم. سـپس هـمين كار را در مورد كشورهايي كه رابطه مبادله اشان متغير است انجام مي دهيم. اين مارا ملزوم مي كند كه نظريه نحوه تعيين قيمت هاي جهاني را ارائه دهيم كه اين كار به نوبه خود به قضاياي جالبي درمورد الگوي تجارت جهاني و توزيع جهاني درآمد منتهي مي شود.

بحث ما روي تعرفه (ماليات بر واردات) متمركز شده است زيرا تعرفه بسيار متداول تر از وضع ماليات بر صادرات است اين احتمالاً به خاطر آن است كه به نظر مي رسد ماليات بر صادرات به يك گروه بخشي (عوامل توليدي كه در صنعت صادراتي تخصص يافته اند) صدمه مي زند در صورتي كه به نظر مي رسد تعرفه به يك گروه بخشي ديگر (عوامل توليدي كه در صنعت صادراتي تخصص يافته اند ) كمك مي كند اما همان طور كه ملاحظه كرده ايم كمك كردن به يك گروه به معني ضربه زدن به گروه ديگر است و برعكس لذا تعجب آور نيست كه در مدل دو كالايي وضع ماليات بر صادرات با نرخ t دقيقاً همان اثر ماليات برواردات با نرخ t را دارد اگر ماليات بر صادرات وضع شود نمي تواند قيمت هاي جهاني را تغيير دهد. لذا بايد قيمت نسبي داخلي كالاي صادراتي را كاهش دهد

تعرفه و يا ماليات بر صادرات منافع تجارت را كه از بهره برداري هر كشور از مزيت نسبي خود (تا آنجا كه ديگر هيچ گونه مزيت نهايي وجود ندارد ) حاصل مي شود كاهش مي دهد. اگر كشور گيرنده قيمت باشد از وضع تعرفه چيزي بدست نمي آورد اما اگر با رابطه مبادله متغير مواجه باشد تعرفه مي تواند در صورتي كه كشور فقير باشد و انتظار مقابله به مثل هم نرود از نظر اخلاقي موجه و قابل دفاع باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید