دانلود طرح درس 17 هدیه های آسمانی سجاد و سجاده

دانلود طرح درس 17 هدیه های آسمانی سجاد و سجاده
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 55

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

مراحل الگوی دریافت مفهوم
این الگو شامل سه گام می باشد.
گام اول     عرضه ی مطالب و شناسایی مفهوم
گام دوم    آزمون دستیابی به مفهوم
گام سوم    تحلیل راهبردهای تفکر
علت اصلی انتخاب الگوی دریافت مفهوم
این الگو اساس الگوی تفکر استقرایی می باشد چرا که مستلزم تصمیم دانش آموزان است ، به کودکان کمک می کند که تجزیه و تحلیل و نحوه روی دانش آموزان به اطلاعات را فرا بگیرند.
....

مطالب:

مراحل الگوی دریافت مفهوم
علت اصلی انتخاب الگوی دریافت مفهوم
اهداف الگوی دریافت مفهوم
اهداف جزئی : تحلیل آموزشی
هدف های رفتاری ( عملکردی )
روش تدریس :
وسایل آموزشی :
قبل از شروع
ارزشیابی اولیه
گام اول : عرضه مطالب و شناسایی مفهوم
گام دوم :  آزمون دستیابی به مفهوم
گام سوم : تحلیل راهبردهای تفکر
ارزشیابی تکوینی :
ارزشیابی پایانی :
تعیین تکلیف :