تحقیق عدم النفع

تحقیق عدم النفع
رشته تحصیلی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 11

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب :

مقدمه2
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه4
آیا عدم النفع مضمون است ؟ 6
فوت منفعت در اموال7
خاتمه و نتیجه 8
منابع مکتوب10
منابع اینترنتی10

بخشی از متن:

خاتمه و نتیجه:
از آنچه که گفته شد، معلوم گردید که حکم به ضمان عدم النفع موافق با سیره و بناء قطعیه عقلا است و اگر ادعا کنیم شارع نیز در باب ضمان با عقلا متحدالمسلک است سخن گزافی نگفته ایم واگر شارع با عقلا متحدالمسلک باشد عدم ردع حاکی از موافقت شارع با سیره و بناء عقلا است بکله می توان ادعا کرد که شارع بناء عقلا را در با بضمان امضاء کرده است  
جای تعجب است که صاجب جواهر برای توجیه عدم ضمان در صورت حبس کاسب و پیشه ور می گوید: (فقهای عامه که قائل به قیاس و استحسان هستند قائل به ضمان منافع نیستند، چگونه ما که فقهمان مبتنی بر قواعد و اصول است قائل بشویم ...
...