تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی

تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی
رشته تحصیلی : صنایع غذایی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 41

حجم فایل (به کیلوبایت) : 105

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی

فهرست:
مقدمه   1
چکیده   2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی   3
اشکال گوناگون بازار   5
بازاریابی بین المللی    11
انواع سیاستهای رقابتی   16
نظام تجارت بین الملل   19
چگونگی غلبه بر موانع رقابت   24
تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار بین المللی   29
برنامه بازار یابی   32
مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی  36   
نتیجه گیری    37
فهرست منابع    39
----------
مقدمه
مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد
قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات  بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟
اما این را هم باید بدانیم که با کدام روش و با چه تشکیلاتی ، قوای عمومی و صاحبان مشاغل ذیربط ، اقدامات روزمره ناشی از این نابرابری را عمل به آنها ضروری است اعمال می کنند؟
نخستین اصل در مشکلات بین المللی صنایع غذایی وجود فراورده ها و خدمات و ارایه اصولی آنها برای تامین نیازها و ایجاد رضایت خریداران است
...