پروژه توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

پروژه توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده پروژه توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 1822 KB

تعداد صفحات : 197

بازدیدها : 656

برچسبها : توسعه محصول دانلود پروژه رفتار مصرف کننده

مبلغ : 25000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی جامع توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

پروژه پاورپوینت دانلودی توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

مقدمه

اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و استقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است.

پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید از یک طرف و ماهیت میان رشته ای آن از طرف دیگر موجب گردیده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد های متفاوتی را به کار گیرند.

مفاهیم

رفتار مصرفی خریداران: رفتار مصرفی خریداران نهایی که کالا و خدمات را جهت مصارف شخصی خریداری می کنند.

بازار مصرف کننده: متشکل از کلیه افراد و خانواده هایی که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی می خرند.

عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده

فرهنگ:

شکل دهنده ارزش بنیادین، برداشت ها، رفتار و خواسته فرد.

قابل فراگیری از افراد جامعه، افراد خانواده و مراکز فرهنگی و تربیتی.

خرده فرهنگ:

هر فرهنگ از چندین خرده فرهنگ یا گروه های از مردم که دارای نظام ارزشی مشترک هستند ، تشکیل شده است. این نظام ها بر پایه عادات و رسوم و تجربیات زندگی مشترک استوارند.( گروه های ملیتی ایرانی ها، ایتالیایی ها ، گروه های مذهبی، مناطق جغرافیایی،...)

طبقه اجتماعی:

هر جامعه از طبقات اجتماعی نسبتاً پایداری تشکیل شده است که اعضای آن دارای ارزش ها، علایق و رفتار مشابه و مشترکی است.

نکته: نمی توان طبقه اجتماعی را با یک عامل منفرد، مثل درآمد تعریف کرد. بلکه طبقه اجتماعی با ترکیبی از عوامل همچنین شغل، درآمد، میزان تحصیلات، سطح دارایی و سایر متغیرها تعیین می شود.

...

توسعه محصول جدید شرکتهای پیشتاز چگونه پیشتاز می شوند؟

استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)

موسسات با بکارگیری این روش تعداد معین و مشخصی از بازارهای را انتخاب نموده ، برای هر یک از آنها محصولات مناسب با خواسته ها و انتظارات آنان تولید و عرضه می کنند.در این روش، شرکتها برای جلب رضایت مصرف کنندگان مجبور می شوند کالاهای مختلفی را با کیفیتها و قیمتهای متفاوت تولید کنند تا از این طریق افراد بیشتری را به طرف کالاهای خود جذب نموده ، موقعیت خود را در بازارهای هدف مستحکم نمایند.

استراتژی بازاریابی متمرکز (تمرکزی)

این روش برای شرکتهای تازه تاسیس و کوچک که دارای منابع و امکانات محدود تری هستند، مناسب است.

با اتخاذ این استراتژی، یک شرکت به جای اینکه به دنبال سهم کوچکی از یک بازار بزرگ باشد، تلاش می کند سهم نسبتا بزرگی از یک یا چند بازار کوچک را دارا باشد. یعنی اینکه شرکت تمام امکانات و نیروهای خود را در یک یا چند منطقه کوچک به کار می گیرد و به جهت شناخت بهتر خواسته ها و نیازهای مشتریان آن بخش یا بخشها، از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار می شود.

نیازها و رفتار خریداران

امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات برکسی پوشیده نیست. در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه حیات و توسعه شرکتها، فقط بخش بازاریابی موسسات، تضمین کننده فروش سودآور نیست. بلکه باید همه دوایر و واحدهای سازمانی، توجه خود را بر عملکرد مورد پسند و دلخواه مشتریان متمرکز کنند.

جک ولش مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک به کار کنانش چنین توصیه می نماید: شرکتها نمی توانند به شما تضمین شغلی بدهند. این کار تنها از مشتریان ساخته است .

مدیران و کارکنان موسسات باید این سخن زیبای دکتر کنت بالانچارد را همواره آویزه گوش خود قرار دهند : چند گام بیشتر برای کسانی که نقدینگی خود را به شما ارزانی می دارند، ارزشمند است . لذا برای نیل به موفقیت باید خواسته ها و نیازهای مشتریان را شناخت و آن را به صورت بهینه ارضا نمود ...

مقدمه

مدل رفتار خریدار

عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده

نقش های افراد در تصمیم خرید

مراحل فرآیند تصمیم خرید

فرآیند تصمیم گیری درباره خرید کالاهای جدید

طبقه بندی قبول کنندگان کالای جدید بر اساس زمان

تأثیر ویژگی های کالا بر سرعت پذیرش آن

مراحل فرآیند بازاریابی

عوامل موثر بر فرآیند بازاریابی

چگونگی انتخاب مصرف کننده نهایی

آمیخته های بازاریابی (marketing mix)

محصول

قیمت

استراتژی قیمت

انواع فروشگاه ها

شبکه توزیع کالا

سیاست های تشویقی

تبلیغات

تبلیغات پیشبرد فروش

سازماندهی فعالیت های بازاریابی

اهداف بازاریابی

عوامل مورد نیاز برای تشکیل بازار

اندازه بازار

نمودار سیر تکاملی بازارها

اجزاء تشکیل دهنده بازاریابی

ابعاد گوناگون بازاریابی

حالات تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی

انواع یا شیوه های بازاریابی

بازاریابی تبدیلی

وظیفه بازاریابان در بازاریابی تبدیلی

بازاریابی ترغیبی (انگیزشی)

وظیفه بازاریابان در بازاریابی انگیزشی

بازاریابی توسعه ای

وظیفه بازاریابان در بازاریابی توسعه ای

بازاریابی احیایی (مجدد)

بازاریابی تعدیلی(همزمانی)

بازاریابی محافظتی

بازاریابی تضعیفی(عدم بازاریابی/وارونه

بازاریابی مقابله ای

سیستم بازار

اجزای بازار

ویژگی اجزای بازار

دیدگاه های مختلف برای تقسیم بازار

جدیدترین تقسیم بندی از بازارها

نمودار رابطه شرکت با بازار

تجزیه و تحلیل محیط

محیط بازاریابی

محیط شناسی

انواع عکس العمل در برابر محیط بازاریابی

واکنش انفعالی

واکنش فعال

سازمان و محیط

تقسیم بندی دیگر از محیط بازاریابی

محیط خرد

عوامل اثر گذار بر شرکت در محیط خرد

محیط داخلی مؤسسه

نمودار نحوه ارتباط بخش بازاریابی با سایر بخش ها

تأمین کنندگان مواد اولیه

واسطه های بازاریابی

نمودار عوامل اصلی محیط کلان مؤسسه

نیروهای جمعیت شناختی

نیروهای اقتصادی

نیروهای طبیعی

نیروهای تکنولوژیکی

نیروهای سیاسی

دلایل تنظیم قوانین مربوط به تجارت

نیروهای فرهنگی

انواع بازارها از دیدگاه مختلف

انواع بازارها از نظر فعالیت

انواع بازارهای سازمانی

انواع بازار اقتصادی

بازار رقابت کامل

بازار انحصار کامل

بازار رقابت انحصاری

بازار انحصار چند جانبه

انواع بازار از دیدگاه فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ

تجزیه و تحلیل محیط

محیط بازاریابی

عکس العمل ها در محیط بازاریابی

تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

دلایل عدم ارضای تمامی نیازهای خریداران توسط یک موسسه

مزایای تقسیم بازار

سیر تکاملی تقسیم بازار

بازاریابی انبوه یا یکنواخت

بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا

بازاریابی متمرکز یا هدفدار

عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار

سه استراتژی تعیین بازار هدف

استراتژی بازارهای یکسان (غیر تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متمرکز (تمرکزی)

عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی

نیازها و رفتار خریداران

خریداران، مدیران واقعی

مشتری شیفته و رشد سازمانی

شناسایی و ارضای نیازها

بازاریابی واکنشی

بازاریابی پیش بین

بازاریابی نیاز آفرین

سلسله مراتب نیازها در بازارهای توسعه نیافته

سلسله مراتب نیازها در بازارهای نیمه توسعه یافته

سلسله مراتب نیازها در بازارهای توسعه یافته

فرایند رفتار مصرف کننده

عوامل فردی موثر در رفتار خریداران

عمر محصول

منحنی عمر کالا

ویژگیهای مرحله معرفی

ویژگیهای مرحله رشد

ویژگیهای مرحله بلوغ

ویژگیهای مرحله افول

روش مقابله با مرحله افول

نمونه راههای جلوگیری از سقوط منحنی

فروش و سود

توسعه محصول جدید شرکتهای پیشتاز چگونه پیشتاز می شوند؟

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید